Meabhrúchán ó Scoil Chrónáin, Ráth Cúil:

Dóibh siúd gur spéis leo áit a lorg i Naíonáin Bheaga 2022 i Scoil Chrónáin , cinntigh go bhfuil  ‘Foirm Iarratais Iontrála seolta ar ais go dtí an scoil agat roimh an data dúnta, 31ú Eanair 2022 @5pm. Gach eolas oifig@scoilchronain.ie nó  https://www.scoilchronain.ie/iontrail-bhliantuil

Reminder from Scoil Chrónáin, Rathcoole:

For those who seek a place for their child in Junior Infants 2022 in Scoil Chrónáin, please ensure the ‘Application Form for Admission’ is returned to the school before the closing date 31st January 2022 @5pm.  Further information oifig@scoilchronain.ie  or  https://www.scoilchronain.ie/iontrail-bhliantuil